Link

 

Brass /Wood winds

 

Taku Akiyama (Alt Sax/Soprano Sax)

Ohori Sax Lab

Kazuyo Kuriya (Flute)

Toyomi Kobayashi (Flute)

Ryoichi Yamaki (Sax/flute)

Satoshi Tsuchida (Bari/Wood winds)

Kyoko Sato (Alt Sax)

 

Strings

 

Keisuke Ota(Violin)

Tomoko Omura (Violin)

 

Vibraphone

 

Mika Mimura (Vibraphone)

Reiko Yamamoto (Vibraphone)

Voice

 

Yoshimi Anzeki (Voice)

Hanako Suenaga (Piano/Voice)

Midori Shimizu (Voice)

Piano

 

Taihei Asakawa Piano)

Toshi Iio (piano)

Natsuko Iwakawa (piano)

Norihiko Kawakubo (piano)

Hideko Kimura (Piano)

Kouichi Sato (piano)

Yuki Shibata piano)

Hanako Suenaga (Piano/Voice)

Naoki Michiwaki(Piano)

Miyako Funayama (piano)

Mayumi Tomokane (piano)

Hanako Saito (piano)

Masataka Kono(piano)

 

Guitar

 

Goro Inaoka (Guitar)

Hiroshi Fukutomi (Guitar)

Bass

 

Satoshi Ikeda (bass)

Tomohiko Egami (bass)

Masao Tajima (bass)

Yuki Ito(bass)

Shigeki Serizawa(bass)

Shin Skaino(bass)

Drums/Percussion

 

Takuma Anzai(Drums)

Keita Ogawa(Drums/Percussion)

Yu Kudou (Drums)

Ryo Noritake (Drums)

Kikuko Yasui (Percussion)

Yoshinori Hayakawa (Drums)

Composer/Arranger

 

Naoki Michiwaki(Film scoring)

Motif Music(by Felix Phang)

Band

 

Renfrew Group

Jazz Club

 

Jazz Spot DOLPHY (Yokohama)

Jazz Is (Yokohama)

LilyPad (Cambridge)

 

Others

 

Goo Tara HGL.

 

 

 

 

HOME

PROFILE

MUSIC

SCHEDULE

BBS

E-Mail