<トップページへ>  ・<ラテン語トップ>  ・<50音インデックス>
・あ ・  ・  ・  ・

和羅辞典あーち
アーチ
arcus,us,(-ubus),m.
あい
amor,oris,m.
caritas,atis,f.
dilectio,onis,f.
plenitudo ergo legis est dilectio. 「それゆえ,愛は律法の完成である」(Rom 13,10
神は愛
信仰・希望・愛
愛する
amo,are,avi,atum,
dilido,ere,lexi,lectum,
神は御子を下されたほど世を愛した
主を愛しなさい、隣人を愛しなさい
愛らしい
bellus,a,um,
無償の愛
amor gratuitus,
求める愛
amor possesivus, “LITTERAE ENCYCLICAE DEUS CARITAS EST”(『回勅 神は愛』)
与える愛
amor oblativus,(同書)
欲望の愛
amor concupiscentiae,(同書)
好意の愛
amor benevolentiae,(同書)
隣人愛
dilectio proximi,
兄弟愛
caritas fraternitatis,
霊的愛
dilectio spiritalis,
愛人
amans,antis,c.
amor Dei intellectualis
神への知的愛
あいこん
アイコン
icon,onis,f.
あいさつ
挨拶
salus,utis,f.
挨拶する
saluto,are,avi,atum,
egressus est Saul obviam ei, ut salutaret eum. (1 Sam 13,10)
サウルは彼に挨拶しようと、彼を迎えに出た。
あいず
合図
signum,i,n.
あいひとしい
相等しい
aequalis,is,
相等しいもの
aequum,i,n.
相等しく
aeque,
aequaliter,
相等しくなること・すること
aequatio,onis,f.
adaequatio,
相等しくする
aequo,are,avi,atum,
adaequo,are,avi,atum,
あいまい
曖昧
ambiguitas,atis,f.
曖昧な
ambiguus,a,um,
あいろ
隘路
angustiae,arum,f.pl.
あう
会う
video,ere,vidi,visum,
viso,ere,si,
(目に)遭う
patior,ti,passus sum,v.dep.
あえん
亜鉛
zincum,i,n.
酸化亜鉛華
zincum oxydatum,i,n.
flores zinci,um,m.pl.(flos)
あおい
青い
caeruleus,a,um,
cyaneus,a,um,
thalassicus(thalassinus),a,um,(海の色の)
あおい
malva,ae,f.
あかい
赤い
ruber,bra,brum,
robus,a,um,
ostrinus,a,um,
緋色
pelagia,ae,f.
pelagium,ii,n.
赤い
rubeo,ere,bui,
赤くする
rubefacio,cere,feci,factum,
赤くなる
rubesco,ere,bui,
赤さ
rubedo,(dinis,f.?)
あかし
証し
testimonium,i,n.
聖霊のあかし
testimonium spiritus sancti
あかすりき
垢すり器
strigilis,is,f.
あがない
贖い
redemptio,onis,f.
贖い主
redemptor,oris,m.
redemptrix,icis,f.
共贖者
coredemptrix,icis,f.
共贖者・マリア
Maria, coredemptrix,
あがめる
崇める
magnifico,are,avi,atum,
honoro,are,avi,atum,
あがる
上がる
scando,ere,scandi,scansum,
あかるい
明るい
clarus,a,um,
明るくする
claro,are,avi,atum,
明るさ
claritas,atis,f.
あき
autumnum,i,n.
秋の
autumnus,a,um,
あきらか
明らか
manifestus,a,um,
distinctus,a,um,
perspicuus,a,um,
明らかに
distincte,
perspicue,
明らかにする
manifesto,are,avi,atum,
ostendo,ere,tendi,tensum,
明らかになる
appareo,ere,parui,paritum,
あく
malum,i,n.
悪徳
vitium,i,n.
最高悪
summum malum,
Cur mala adsunt?
「なぜ悪が存在するのか?」
あくび
あくび
oscitatio,onis,f.
あくびする
oscito,are,avi,atum,
あくま
悪魔
daemon,onis,m.
daemonium,ii,n.
satan,m.
satanas,ae,m.
悪魔祓い
exorcismus,i,m.
悪魔祓い師
exorcista,ae,m.
あくようする
悪用する
abutor,i,usus sum,v.dep.
あけぼの
aurora,ae,f.
あける
開ける
aperio,ire,aperui,apertum,
明ける
luceo,ere,luxi,
あご
あご
mentum,i,n.
あさ
mane,n.(不変化)
あさせ
浅瀬
vadum,i,n.
あざむく
欺く
fallax,acis,
欺く
fallo,ere,fefelli,falsum,
mentior,iri,mentitus sum,v.dep.
decipio,pere,cepi,ceptum,
欺き手
deceptor,oris,m.
あざらし
アザラシ
phoca,ae,f.
あし
pes,pedis,m.
私の足を涙でぬらし (cf.拭う
crus,uris,n.
もも
femur,moris,n.
ひざ
genu,us,n.
くるぶし
talus,i,m.
かかと
calx,calcis,f.(m.)
足の裏
planta,ae,f.
plantarium,i,n.
足跡
vestigium,i,n.
あし
calamus,i,m.
avena,ae,f.
harundo,dinis,f.
葦笛
calamus,i,m.
avenae,arum,f.pl.
harundo,dinis,f.
葦ペン
harundo,dinis,f.
あじ
sapor,oris,m.
palatum,i,n.
味がする
sapio,pere,pii[pivi],
あしゃ
唖者
mutus,(i,m.?)
cf.聾者
あす
明日
crastinum,i,n.
crastinus,i,m.
Nolite ergo esse solliciti in crastinum; crastinus enim dies sollicitus erit sibi ipse. Sufficit diei malitia sua. (Mt 6,34)
ですから、明日のことで思いわずらわないようにしなさい、明日の日は、 明日自身が思いわずらうでしょうから。その日の労苦は、その日にとって、 充分足りています。(マタイ 6,34)
明日の
crastinus,a um,
cf. crastinus dies (上記、マタイ 6,34)
明日(副詞)
cras,
あすぱらがす
アスパラガス
asparagus,i,m.
corruda,ae,f.
あせ
sudatio,onis,f.
sudor,oris,m.
汗をかく
sudo,are,avi,atum,
汗水をたらす
consudo,are,avi,atum,
汗びっしょりの
sudorus,a,um,
汗かき
sudator,oris,m.
sudatrix,icis,f.
あたえる
与える
do,dare,dedi,datum,
あたま
caput,itis,n.
あたらしい
新しい
novus,a,um,
あつい
熱い
calidus,a,um,
aestuosus,a,um,
熱くなる
aestuo,are,avi,atum,
あつまり
集まり
acervus,i,m.
あつめる
集める
lego,ere,legi,lectum,
colligo,ere,legi,lectum,
呼び集める
convoco,are,avi,atum,
あてる
当てる
adhibeo,ere,ui,itum,
あと
vestigium,i,n.
あな
fossa,ae,f.
あなうんさー
アナウンサー
locutor,oris,m.
あなご
アナゴ
conger,gri,m.
あなろぎあ
アナロギア,アナロジー,類比
analogia,ae,f.
関係のアナロギア
analogia relationis,
帰属のアナロギア
analogia proportionis seu attributionis,
存在のアナロギア
analogia entis,
比例性のアナロギア
analogia proportionalitatis,
あに
frater,tris,(gen.pl.-um),m.
あね
soror,oris,f.
あぱーと
アパート
insula,ae,f.
あひる
アヒル
anas,atis[itis],f.
あぶ
culex,icis,m.
あぶら
oleum,i,n.
脂身
laridum,i,n.
豚の脂
axungia,ae,f.
あふりか
アフリカ
Africa,ae,f.
あふれる
溢れる
abundo,are,avi,atum,
superabundo,are,avi,
あへん
阿片
persephonium,ii,n.
meconium,i,n.
あまい
甘い
dulcis,e,
あまり
余り(過剰)
superabundantia,ae,f.
あまりに
あまりに
nimis,
あまりに多く
nimus,a,um,
あみ
rete,is,n.
あめ
pluvia,ae,f.
大雨,にわか雨
imber,bris,m.
雨が降る
pluit,ere,pluit[pluvit],plutum,(非人称)
あめしすと
アメシスト
amethystus,i,f.
あやまり
誤り
error,oris,m.
誤る
erro,are,avi,atum,
fallor,falli,falsus sum,(fallo の pass.)
あやめ
アヤメ
iris,is,f.
あらう
洗う
lavo,are[ere],lavi,lautum[lavatum,lotum],
あらし
hiems,emis,f.
あらの
荒野
deserta,orum,n.pl.
あらゆる
あらゆる
omnis,e,
cunctus,a,um,
あらゆる種類の
omnimodus,a,um,
あらゆる人
omnes,ium,c.pl.
あらゆるもの
omne,is,n.
あられ
grando,inis,f.
あらわ
あらわな
manifestus,a,um,
あらわにする
manifesto,are,avi,atum,
あらわす
表わす
patefacio,cere,feci,factum,
あらわれ
現われ
apparitio,onis,f.
apparentia,ae,f.
ostensio,onis,f.
現われる
appareo,ere,parui,paritum,
manifestor,ari,atus sum,(manifesto,pass.)
se ostendo,ere,tendi,tensum,
あり
formica,ae,f.
ありうる
ありうる
possibilis,e,
ありあまる
あり余る
superabundo,are,avi,
ありがとう
ありがとう
tibi gratias ago,
benigne,
ある
ある
sum,esse,fui,
あること
esse,
exsistentia,ae,f.
あるもの
ens,entis,n.
あるがままに
sicuti est,
uti est,
impossibile est, simul esse ac non esse
有ると共に無いということは,不可能である(『カントの形而上学講義』三修社)
あるいは
あるいは
aut,
あるく
歩く
ambulo,are,avi,atum,
incedo,ere,cessi,cessum,
歩くところの
pedester,tris,tre,
あるふぁべっと
アルファベット
abecedarium,ii,n.
あれた
荒れた
asper,pera,perum,
あわれ
憐れな
miser,sera,serum,
憐れむ
misereor,eri,eritus sum,v.dep.
あんか
安価
vilitas,atis,f.
安価な
vilis,e,
あんこく
暗黒
caligo,ginis,f.
tenebrae,arum,f.pl.
あんしゅ
按手
impositio manuum,
あんしょう
暗唱
recitatio,onis,f.
あんぜん
安全
salus,utis,f.
あんそく
安息
requies,etis,f.
安息日(土曜日)
sabbatum,i,n.
あんてな
アンテナ
antenna,ae,f.
あんもく
暗黙的に
implicite,


ventriculus,i,m.dim.
follis,is,m.
胃痙攣
rosio,onis,f.
いう
言う
dico,ere,dixi,dictum,
言い表されうる
effabilis,e,
言い表しえない
ineffabilis,e,
ipsa veritas ineffabilis, 言表しえない真理そのもの (cf. ニコラウス・クザーヌス『隠れたる神』創文社、p.8, p.11.)
いえ
domus,us,ui,um,o(u),
(pl.),us,orum(uum),ibus,os(us),ibus,
(地格)domi,
aedes,is,f.
いえす
イエス
Jesus,u(gen.dat.abl.),um(acc.),m.
イエス・キリスト
Jesus Christus,
IHS
Iesus Hominum Salvator, 「人類の救い主・イエス」
Iesum habemus Socium, 「われらイエスを友として持つ
イエズス会
Societas Jesu,(SJ)
いおう
硫黄
sulfur,uris,n.
いかい
位階
hierarchia,ae,f.
いかく
位格
persona.ae,f.
位格的
hypostaticus,(a,um,?)
duarum personarum coniunctio,「二つの位格の接合」
una existente persona, quam adunatio naturarum effecit, 「両本性の結合が達成した唯一の位格が存在することにより」
utriusque naturae persona,「(神的・人的)両本性の(唯一の)位格」
non confusione naturae sed unitate personae, 「本性の混同によってではなく位格の統一によって」
いがく
医学
medicina,ae,f.
res medicus,
いかなる
いかなる
qui-libet,quae-libet,quid-libet,quod-libet,
いかり
怒り
ira,ae,f.
怒る
irascor,sci,iratus sum,v.dep.
いかり
anchora,ae,f.
いき
spiratio,onis,f.
spiritus,us,m.
halitus,us,m.
afflatus,us,m.
afflatio,(onis,f.)
息をする
spiro,are,avi,atum,
霊の息吹き
afflatio spiritus,
いきいきした
生き生きした
acer,acris,acre,
いきなり
いきなり
improviso,
いきょう
異教
paganismus,i,m.
いきる
生きる
vivo,ere,vixi,victum,
Non in pane solo vivet homo, (Mt 4,4)
人はパンのみにて生きるものではない(未来形)
生きる,生きている
vivus,a,um,
生きているもの
vivum,i,n.
いく
行く
eo,ire,ii(ivi),iturus,
abeo,ire,ii,itum,
いぐさ
イグサ
juncus,i,m.
いくせいする
育成する
alo,ere,alui,altum(alitum),
いけん
意見
opinio,onis,f.
consilium,i,n.
いげん
威厳
majestas,atis,f.
magnitudo.dinis,f.
いこう
憩う
requiesco,ere,quievi,quietum,
いさん
遺産
patrimonium,i,n.
いし
lapis,idis,m.
いし
意思,意志
voluntas,atis,f.
arbitrium,i,n.
自由意志
liberum arbitrium,
奴隷意志
servum arbitrium
無差別の自由意志
liberum arbitrium indifferentiae,
意志する
volo,velle,volui,
意志する力
vis volendi
voluntas est superior intellectu,
「意志は知性に優先する」
いし
医師
medicus,i,m.
いじ
維持
conservatio,onis,f.
いしうす
石臼
mortarium,ii,n.
いしき
意識
conscientia,ae,f.
cogitatio,onis,f.
意識している
conscius,a,um,
意識する
conscio,ire,
cogito,are,avi,atum,
意識の様態,意識様態
cogitationis modus,
cogitandi modus,
いしだたみ
石畳
ruderatio,onis,f.
石畳の
ruderatus,a,um,
いじゅう
移住する
emigro,are,avi,atum
いしょ
遺書
testamentum,i,n.
いす
椅子
sella,ae,f.
いずみ
fons,fontis,m.
いせき
遺跡
ruina,ae,f.
いぜん
以前に
antea,
いそぎんちゃく
イソギンチャク
urtica,ae,f.
いそぐ
急ぐ
propero,are,avi,atum.
accurro,ere,(cu)curri,cursum,
急いで行く
advolo,are,avi,atum,
いぞん
依存
dependentia,ae,f.
依存する
dependeo,ere,
依存的な
dependens,entis,
いた
tabula,ae,f.
いだい
偉大
magnitudo,dinis,f.
いだく
抱く
concipio,pere,cepi,ceptum,
いたち
イタチ
mustela,ae,f.
いたみ
痛み
dolor,oris,m.
いたん
異端
haeresis,is,f.
異端者
haereticus,i,m.
異端審問,宗教裁判
inquisitio,onis,f.
異端者焼殺令状(焼かれるべき異端者のための)
haeretico comburendo,
いち
位置
locus,i,m.
situs,us,m.
situatio,(onis,f.?)
いち
unus,a,um,(ius,i),
unitas,atis,f.
一なるもの
unum,i,n.
unum quid,
一性
unitas,atis,f.
いちご
イチゴ
fragum,i,n.
rubus,i,m.
いちじく
イチジク
ficus,i,us,f.
ficus protulit grossos suos, (Ct 2. 13)
イチジクは実をつけた。
いちじてきな
一時的な
temporalis,e,
いつくしみ
慈しみ
benevolentia,ae,f.
いっしょう
一生
vita,ae,f.
一生に一度は
semel in vita,
いつだつ
逸脱する
deflecto,ere,flexi,flexum,
いっち
一致
coincidentia,ae,f.
coincidentia oppositorum,「反対の一致」
concordia,ae,f.
consensus,us,m.
consensus omnium,「全員一致」
一致する
coincido,ere,cidi,
consentio,ire,sensi,sensum,
competo,ere,tivi[ii],titum,
いっぱんてきな
一般的な
generalis,e,
いっぽう
(両方の)一方,(いずれかの)一方
alter-uter,utra,utrum,
いでん
遺伝
haereditas(hereditas),atis,f.
いと
filum,i,n,
いと
意図
intentio,onis,f.
いど
井戸
puteus,i,m.
いど
緯度
altitudo,dinis,f.
いどう
移動する
se moveo,ere,movi,motum,
いとすぎ
糸杉
cupressus,i,(us),f.
cyparissus,i,f.
いどら
イドラ
idola,orum,n.pl.(idolum,i,n.)
種族のイドラ
idola tribus,
洞窟のイドラ
idola specus,
市場のイドラ
idola fori,
劇場のイドラ
idola theatri,
いない
いない(cf.いる)
いなか
田舎
rus,ruris,n.
田舎の
rusticus,a,um,
いなご
locusta,ae,f.
いぬ
canis,is,c.
「聖なるものを犬に与えてはならない」 →cf.「真珠」
子犬(雄)
catulus,i,m.
子犬(雌)
catula,ae,f.
いのしし
aper,pri,m.
sus,suis,c.
いのり
祈り
oratio,onis,f.
adoratio,onis,f.
祈る
oro,are,avi,atum,
連祷
litania,ae,f.
祈りかつ働け
ora et labora.
祈りの規則
lex orandi
私たちのためにお祈り下さい
ora pro nobis,(O.P.N.)
oratio tua locutio est ad deum,
「祈りは神へのあなたの語りかけ」
いばら
いばら
spina,ae,f.
paliurus,i,f.
いばらの生垣、茂み
spinetum,i,n.
いばらの
spineus,a,um,
いばらを生ずる、いばらの多い
spinifer,fera,ferum,
いびき
いびき
ronchus,i,m.
いびきをかく
roncho,are,
sterto,ere,tui,
いぶき(cf.いき)
いふく
衣服
vestimentum,i,n.
pannus,i,m.
いぼ
いぼ
verruca,ae,f.
いぼだらけの
verrucosus,a,um,
いぼたのき
イボタノキ
ligustrum,i,n.
いま
nunc,
今まで
adhuc,
流れ去る時間的な今
nunc temporis fluens,
流れ去ることのない永遠の今
nunc aeternitatis stans,
不可分な今
nunc indivisibile
いま
居間
oecus,
いみ
意味
sensus,us,m.
significatio,onis,f.
意味する
significo,are,avi,atum,
勝義における
in sensu eminenti,
より厳密な意味において
sensu strictiori,
論理的意味
logicis sensus,
いめいどうぎご
異名同義語
synonyma,(n.pl.,synonymos,on,同義の)
いめーじ
イメージ
imago,inis,f.
icon,onis,f,
いもうと
soror,oris,f.
いよく
意欲
voluntarium,ii,n.
純粋意欲
voluntarium purum,
不純意欲
voluntarium mixtum,
対自意欲
voluntarium in se volitum,
対因意欲
voluntarium in causa volitum,
いらい
〜以来
a,ab,abs,(c.abl.)
いらくさ
イラクサ
urtica,ae,f.
いりえ
入り江
sinus,us,m.
いりぐち
入り口
aditus,us,m.
limen,minis,n.
janua,ae,f.
いる
いる
adsum,esse,affui,affuturus,
いない
absens,entis,
absum,esse,afui,afuturus,
いるか
イルカ
delphinus,i,m.
simo,onis,m.
いれる
入れる
admitto,ere,misi,missum,
いろ
color,oris,m.
色のある、色づいた
coloratus,a,um,
色ガラス
vitrum coloratum,
いろいろのこと
いろいろのこと
multa,orum,n.
いわ
saxum,i,n.
petra,ae,f.
rupes,is,f.
いわう
祝う,祝いを述べる
gratulor,ari,atus sum,v.dep.
いわし
sarda,ae,f.
いんが
因果律
principium causalitatis,
いんく
インク
atramentum,i,n.
いんけん
引見する
admitto,ere,misi,missum,
いんこ
インコ
perdix,icis,f.
いんこう
咽喉
fauces,ium,f.pl.
いんさつ
印刷
typographia,ae,f.
印刷する
imprimo,ere,pressi,pressum,
Imprimatur, 「それが印刷されるように」(印刷出版許可)
Imprimi potest, 「それが印刷されてもよい」(印刷出版許可)
印刷の
typographicus,a,um,
印刷機
machina typographica,
印刷所
officina libraria,
誤植,ミスプリント
erratum,i,n.
いんじゃ
隠者
anachoreta,ae,m.
いんしょう
印象
impressio,onis,f.
いんちき
インチキ
dolus,i,m.


ヴァチカン
ヴァチカン市国
Vaticana Civitas,
ういきょう
ウイキョウ
faeniculum,i,n.
marathrum,i,n.
うぃんく
ウィンク
nictatio,onis,f.
うえ
餓え
fames,is,f.
ヴェール
ヴェール
velamen,inis,n.
velum,i,n.
うける
受ける、受け取る、受け入れる
accipio,ere,cepi,ceptum,
admitto,ere,misi,missum,
recipio,pere,cepi,ceptum,
うごかす
動かす
moveo,ere,movi,motum,
muto,are,avi,atum,
adduco,ere,duxi,ductum,
動かし得る
mutabilis,e,
うさぎ
ウサギ
lepus,leporis,m.
cuniculus,i,m.
うし
bos,bovis,(gen.pl.boum,dat.bubus,bobus), c.
雄牛
taurus,i,m.
若い雌牛
bucula,ae,f.
子牛
damalio,onis,f.
うずまき
渦巻き
turbo,binis,m.
gurges,gurgitis,m.
うずら
ウズラ
coturnix,icis,f.
glottis,idis,f.
うそ
mendacium,i,n.
嘘つきの
mendax,acis,
クレタ人はいつも嘘つき
うた
carmen,inis,n.
歌う
canto,are,avi,atum,
cano,ere,cecini,cantum(cantatum),
うたがい
疑い
dubitatio,onis,f.
dubium,i,n.
疑わしい
dubitabilis,e,
dubius,a,um,
疑い得ない
indubitabilis,e,
indubitatus,a,um,
疑う
dubito,are,avi,atum,
うちくだく
打ち砕く
affligo,ere,flixi,flictum,
うちゅう
宇宙
cosmos,n.(不変化)
mundus,i,m.
universus mundus
universum,i,n.
universitas,atis,f.
宇宙論
cosmologia,ae,f.
宇宙学
cosmographia,ae,f.
宇宙誌家
cosmographus,i,m.
うつ
打つ
percutio,ere,cussi,cussum,
右の頬を打たれたら (cf.
打つこと
pulsus,us,m.
うつくしい
美しい
pulcher,chra,chrum,
speciosus,a,um,
bellus,a,um,
美しさ
pulchritudo,dinis,f.
speciositas,atis,f.
うつし
写し
exemplar,aris,(ia,ium),n.
うったえる
訴える
accuso,are,avi,atum,
うつりかわり
移り変わり
commutatio,onis,f.
移り変わる
commuto,are,avi,atum,
commutabilis,e,
うつわ
vas,vasis,n.
うで
brachium,i,n.
腕輪
armilla,ae,f.
うなぎ
ウナギ
anguilla,ae,f.
barbulus,i,m.
うば
乳母
nutrix,icis,f.
うばう
奪う
arripio,pere,ripui,reptum,
privo,are,avi,atum,
aufero,ferre,abstuli,ablatum,
うま
equus,i,m.
乗馬の
equester,tris,tre,
うまごやし
ウマゴヤシ
cytisus,i,f.(m.)
うまや
stabulum,i,n.
厩番
agaso,onis,m.
うまれ
生まれる
nascor,sci,natus sum,v.dep.
生まれつき(備わっている),生まれながらの,
ingenitus,a,um,
うみ
mare,ris,(ia,ium),n.
pontus,i,m.
pelagus,i,n.
海の
maritimus,a,um,
大洋
oceanus,i,m.
外海
salum,i,n.
altum,i,n.
潮流
flumen,minis,n.
満潮
accessus aestuum,
干潮
recessus aestuum,
海の色の,青色の
thalassicus(thalassinus),a,um,
うみ
pus,puris,n.
うみへび
海蛇
natrix,icis,f.
うむ
産む
genero,are,avi,atum,
gigno,ere,genui,genitum,
produco,ere,duxi,ductum,
doctrina generat ecclesiam,「教理は教会を産む」
生みの親
generator,oris,m.
うめる
埋める
humo,are,
sepelio,ire,pelivi,pultum,
abdo,ere,didi,ditum,
うらない
占い
augurium,i,n.
conjectura,ae,f.
vaticinium,i,n.
占う
auguro,are,avi,
vaticinor,ari,atus sum,v.dep.
占い師
conjector,oris,m.
pytho,onis,m
vaticinator,oris,m.
女占い師
conjectrix,icis,f.
pythonissa,ae,f.
vaticinatrix,icis,f.
鳥占いの役人
augur,uris,c.
うる
売る
vendo,ere,didi,ditum,
売り手
venditor,oris,m.
売り物の
venditarius,a,um,
売却
venditio,onis,f.
うれしい
嬉しい
laetus,a,um,
うろこ
squama,ae,f.
Et confestim ceciderunt ab oculis eius tamquam squamae, (Act 9,18)
すると、たちどころに、彼の目から、うろこのようなものが落ちた(使徒 9,18)
うわさ
fama,ae,f.
rumor,oris,m.
うんどう
運動
motus,us,m.
sine motu nihil fit.
運動なしには何も生じない。
運動する
moveor,eri,motus sum,(moveo,ere,pass.)
強制的運動
violentus motus,
うんめい
運命
fatum,i,n.
fatus,us,m.


imago,inis,f.
えいえん
永遠
aeternum,i,n.
aeternitas,atis,f.
sempiternitas,atis,f.
永遠の
aeternus,a,um,
sempiternus,a,um,
永遠の命
vita aeterna
永遠に
in saecula saeculorum,
えいきょう
影響
affectio,onis,f.
影響を及ぼす
afficio,cere,feci,fectum,
えいこう
栄光
gloria,ae,f.
Gloria in altissimis Deo, (Lc 2,14)
「いと高きところには、神に栄光」
Sive ergo manducatis sive bibitis sive aliud quid facitis, omnia in gloriam Dei facite. (1 Cor 10.31)
「それゆえあなた方が,あるいは食べるにせよ,あるいは飲むにせよ, あるいは何か他の事をするにせよ, あなた方は全てのことを神の栄光のためにしなさい」
父と子と聖霊に栄光
Omnia ad majorem Dei gloriam,(O.A.M.D.G.)
「すべては神のより大いなる栄光のために」(イエズス会の標語)
Soli deo gloria,
「ただ神の栄光のために」
えいぞう
映像
imago,ginis,f.
えいぞく
永続性
sempiternitas,atis,f.
永続的
continuus,a,um,
えいち
英知
sapientia,ae,f.
えいよう
栄養
alimentum,i,n.
nutrimentum,i,n.
えーげかい
エーゲ海
mare Aegaeum,
エーゲ海の
Aegaeus,a,um,
えーてる
エーテル
aether,eris,(acc.era),m.
えがく
描く
pingo,ere,pinxi,pictum,
えき
液,液体
(h)umor,oris,m.
えくぼ
えくぼ
gelasinus,i,m.
えさ
esca,ae,f.
えじぷと
エジプト
Aegyptus,i,f.
えだ
ramus,i,m.
virga,ae,f.
小枝
virgula,ae,f.
枝の主日
Dominica Ramispalma,
Dominica capitilavium,
Dominica Competentium,
Dominica florum,
Dominica Hosanna,
Dominica indulgentiae,
えっけん
謁見
audientia,ae,f.
えつらく
悦楽
delectatio,onis,f.
deliciae,arum,f.pl.
肉体的悦楽
delectationes corporales,
えにしだ
エニシダ
genesta(genista),ae,f.
bucranium,i,n.
えび
海老
locusta,ae,f.
えめらるど
エメラルド
smaragdus,i,c.
エメラルドの
smaragdinus,a,um,
エメラルド板
tabula smaragdina,
えらぶ
選ぶ
eligo,ere,legi,lectum,
選び
electio,onis,f.
える
得る
consequor,i,secutus sum,v.dep.
えん
circulus,i,m.
rota,ae,f.
円形
rotunditas,atis,f.
figura rotunda
円形の
orbicularis,e,
orbiculatus,a,um,
円形状に
orbiculariter,
円形運動
circumactio,onis,f.
円形闘技場
amphitheatrum,i,n.
円周
circumferentia,ae,f.
円周率
quantitas, in quam cum multiplicetur diameter, proveniet circumferentia
「直径にかけると円周がでてくるような量」
Multiplicatio medietatis diametri in se ejus, quod proveniet, in quantitatem, in quam cum multiplicatus diameter provenit circumferentia, aequalis superficies circuli.
「直径の半分の自乗と, 直径にかけると円周がでてくるような量とのかけ算は, 円の面積になる」 (ベックマン『πの歴史』ちくま学芸文庫)
直径
diameter,tri,m.
diametros,i,f.
半径
semidiametros,i,f.
半円
semicirculus,i,m.
円柱形の,円筒形の
cylindratus,a,um,
円筒
cylindrus,i,m.
周転円
epicyclus,i,m.
離心円
excentricus,
えんえき
演繹
deductio,onis,f.
えんきんほう
遠近法
ars perspectiva,
遠近法の
perspectivus,a,um,
えんぐん
援軍
subsidium,i,n.
えんけいとうぎじょう
円形闘技場
amphitheatrum,i,n.
えんじょ
援助
auxilium,i,n.
えんしょう
炎症
inflammatio,onis,f.
えんじん
エンジン
motor,oris,m.
えんぜつ
演説
oratio,onis,f.
えんそ
塩素
chlorium,i,n.
えんたん
鉛丹
minium,i,n.
えんちょう
延長
extensio,onis,f.
extensus,us,m.
延長する
extensus,a,um,
延長する
extendo,ere,tendi,tentum,
延長(をもつもの)
extensum quid,
延長する実体
substantia extensa,
延長するもの
res extensa,


cauda,ae,f.
おう
rex,regis,m.
おう
負う
debeo,ere,ui,itum,
おう
追う、追いたてる
ago,ere,egi,actum,
おうかくまく
横隔膜
diaphragma,matis,n.
おうこく
王国
regnum,i,n.
adveniat Regnum Tuum; (Oratio Dominica)
あなたの王国が来ますように(主祷文)
神の王国
regnum Dei
Non venit regnum Dei cum observatione, neque dicent: “Ecce hic” aut “Illic”; ecce enim regnum Dei intra vos est. (Lc 17,20-21)
神の国は、目に見えるような状態では来ない。 「ほら、ここにある」とも、「あそこだ」とも、 言えないだろう。なぜなら、見なさい、神の国は(すでに) あなた方の間にある。(ルカ 17,20-21)
天の王国
Regnum caelorum
天の王国が近づいたからです (cf.近づく
cf. 真福八端 1. および 8.
おうごんいろの
黄金色の
flavus,a,um,
おうと
嘔吐
nausea,ae,f.
おうほう
応報
retributio,onis,f.
おうむ
オウム
psittacus,i,m.
おおあめ
大雨
imber,bris,m.
おおい
おおい
tegimen,minis,n.
おおう
おおう
tego,ere,texi,tectum,
おおかみ
lupus,i,m.
homo hominis lupus, 「人間は人間にとって狼」
おおきい
大きい
magnus,a,um,
大きさ
magnitudo,dinis,f.
巨大な
ingens,entis,
巨大(なもの)
moles,is,f.
おおつめくさ
オオツメクサ
bubonion,ii,n.
おーばー
オーバー,外套
cappa,ae,f.
おおばこ
オオバコ
plantago,ginis,f.
psyllion,i,n.
おおひろま
大広間
atrium,i,n.
おおむぎ
大麦
hordeum,i,n.
おおやけ
公にする
manifesto,are,avi,atum,
おか
collis,is,m.
おかす
(罪を)犯す
pecco,are,avi,atum,
admitto,ere,misi,missum,
おがわ
小川
rivulus,i,m.
rivus,i,m.
おき
altum,i,n.
salum,i,n.
おきて
praeceptum,i,n.
おくそく
臆測
conjectura,ae,f.
臆測する
conjicio,cere,jeci,jectum,
おくびょう
臆病
infirmitas,atis,f.
臆病な
infirmus,a,um,
おくりもの
贈り物
donum,i,n.
おくる
送る
mitto,ere,misi,missum,
送り込む
immitto,ere,misi,missum,
送り出すこと
missio,onis,f.
emissio,onis,f.
送る者
missor,oris,m.
おこなう
行う
ago,ere,egi,actum,
(悪事などを)行う
admitto,ere,misi,missum,
おこる
起こる
accido,ere,cidi,
おしえる
教える
doceo,ere,cui,ctum,
informo,are,avi,atum,
おそい
遅い
serus,a,um,
おそれ
怖れ
formido,inis,f.
metus,us,m.
恐れる
timeo,ere,ui,
vereor,eri,veritus sum,v.dep.
おたまじゃくし
オタマジャクシ
gyrinus,i,m.
おちる
落ちる
cado,ere,cecidi,casum,
落ちること
casus,us,m.
落ちかかる
accido,ere,cidi,
おっと
vir,viri,m.
おと
sonus,i,m.
sonitus,us,m.
(鍵盤の)音
nota,ae,f.
音がする
sono,are,nui,sonitum,
音のする
sonivius,a,um,
協和音
notae concordantes,
おとうと
frater,tris,(gen.pl.-um),m.
おとこ
vir,viri,m.
おとずれる
訪れる
obeo,ire,ii,itum,
おとめ
処女
virgo,ginis,f.
処女の
virgo,ginis,
おどる
踊る
salto,are,avi,atum,
おどろかす
驚かす
terreo,ere,ui,itum,
おどろく
驚く
miror,ari,atus sum,v.dep.
驚くべき
mirabilis,e,
おなじ
同じ
idem,eadem,idem,
eodem tempore,
同時に
おの
securis,is,f.
marcus,i,m.
おびやかす
脅かす
minor,ari,atus sum,v.dep.
おぼえる
覚える(cf.きおく
おもい
重い
gravis,e,
おもいだす
思い出す(cf.きおく
おもう
思う
cogito,are,avi,atum,
私には思われる
mihi videor,
私には正しいと思われる
mihi videtur,
ubi et quando visum est deo,「神のみ心にかなった所と時に」
おもさ
重さ
pondus,eris,n.
moles,lis,f.
重さの学
scientia ponderum,
おもちゃ
玩具
crepundia,orum,n.pl.
おもねる
おもねる
adulor,ari,atus sum,v.dep.
およぐ
泳ぐ
nato,are,avi,atum,
および
及び
ac,atque,
おりーぶ
オリーブ
oliva,ae,f.
オリーブ油
olivum,i,n.
おる
織る
neo,ere,nevi,netum,
おるがん
オルガン
organum,i,n.
おろか
愚かな
insensatus,a,um,
stultus,a,um,
insipiens,entis,
愚か者
insensatus,i,m.
stultus,i,m.
Sapientiam atque doctrinam stulti despiciunt. (Prv 1, 7)
「智恵と教えを愚か者たちは軽蔑する」
愚かさ
insipientia,ae,f.
stultitia,ae,f.
おわり
終わり
finis,is,m.
始めから終わりまで(卵からリンゴまで)
ab ovo usque ad mala
おんがく
音楽
musica,ae,f.(orum,n.pl.)
教会音楽
musica sacra
おんけい
恩恵
beneficium,i,n.
gratia,ae,f.
おんしゃ
恩赦
abolitio,onis,f.
おんしらず
恩知らずの
ingratus,a,um,
おんせい
音声
vox,vocis,f.
音声的な言葉
vocale verbum,
おんせつ
音節
syllaba,ae,f.
おんちょう
恩寵
gratia,ae,f.
恩寵の支配
regnum gratiae,
恩寵のたまもの
charisma,atis,n.
恩寵の光
lumen gratiae,
gratia naturam non tollit, sed perficit,
gratia non destruit naturam, sed perficit eam,
「恩寵は自然を排斥(破壊)せず,むしろ(これを)完成する」
おんどり
雄鶏
gallus,i,m.
おんな
femina,ae,f.
おんわ
温和
mansuetudo,inis,f.
温和な
tener,era,erum,
mansuetus,a,um,
温和に
mansuete,

<あ><い><う><え><お>